MKHANYAKUDE CABINET OSS SPEECH BY MEC DUBE-NCUBE

Posted Posted in Speeches

INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU UMHLONISHWA U NOMUSA DUBE- NCUBE KHATHI EVAKASHELE  U WARD 01 WOMASIPALA WASE JOZINI NGAPHANSI KOMASIPALA WESIFUNDA UMKHANYAKUDE  NGAPHANSI KOHLELO LUKA OPERATION SUKUMA SAKHE ========================================== 25 JANUARY  2017 ========================================== Mphathi wohlelo ngokukhulu ukuzithoba, angikhuleke eNkosini yesizwe sakwaNgwenya le wardi engaphansi kwaso; Ikhansela le wardi   umfwethu u Nkosinathi Myeni; Izinduna zenkosi […]

2,724 total views, no views today

Ulwaluko festival speech by MEC Dube-Ncube

Posted 1 CommentPosted in Speeches

INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU KWAZULU NATAL UMHLONISHWA U NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKWEMUKELWA KWAMA KWARA EMVA KOKUSOKWA KUMASIPALA WENDAWO WASE KOKSTAD ================================== 06 January 2016 ================================== Ngokukhulu ukuzithoba angikhuleke eSilweni Samabandla esingaphakathi kwethu…Bayede; Undunankulu ubaba u Willies Mchunu; Ongqongqoshe bonke abakhona;  Usihlalo wendlu Yamakhosi Omdabu Inkosi Chiliza, Imeya yomasipala wesiFunda I Harry Gwala umhlonishwa […]

3,138 total views, no views today

Thousands turn up to celebrate african heritage at provincial beads festival

Posted Posted in News

  The township of eMbali in the Msunduzi Municipality was a hive of activity this weekend as thousands of people from across the Province took part in the annual Festival of Beads. This event, which was hosted on Saturday, 17 October, is spearheaded by the department of Cooperative Governance and Traditional Affairs (Cogta) under the […]

4,227 total views, 2 views today