Speeches

Reconstitution of Houses of Traditional Leadership reaches climax tomorrow as Provincial House convenes

Posted on

KZN MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs (Cogta) Nomusa Dube-Ncube has in terms of section 38(1) of the KZN Traditional Leadership and Governance Act, 2005 (Act No. 5 of 2005) announced the convening of a special meeting of the Provincial House of Traditional Leaders which, among other business, will see the swearing-in and taking […]

12,863 total views, 4 views today

Speeches

MEC Dube-Ncube condemns vicious attack on Mpofana Mayor

Posted on

  KZN MEC for Cooperative governance and traditional Affairs in KwaZulu-Natal, Nomusa Dube-Ncube, has roundly condemned what appears to be an attempted torching of Mpofana Mayor Xolani Duma’s house by unknown assailants on Monday night. The Mayor and his family were treated in hospital for smoke inhalation. The assailants reportedly stormed Mayor Duma’s home in […]

12,996 total views, 2 views today

Speeches

MEC Dube-Ncube pleads with Municipal Speakers to up their game to ensure functional municipalities

Posted on

KZN MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs (Cogta) Nomusa Dube-Ncube has asked municipal Speakers to bring order and decorum to their council meetings. Dube-Ncube was addressing Speakers from the 54 municipalities in KZN during a Speakers’ Forum meeting in Durban today. The Speakers’ Forum brings together all municipal Speakers to reflect on key areas […]

35,385 total views, 2 views today

Speeches

Speech: MEC meeting with poor performing Municipalities

Posted on

Note to editors: remarks by MEC Nomusa Dube-Ncube at a meeting she held with the Province’s poorly performing municipalities. This meeting was held in Durban and was attended by Mayors and Municipal Managers from the affected Municipalities 13 April 2017 Thank you for attending this important meeting with Mayors, Municipal Managers, CFO’s  and other key stakeholders […]

7,662 total views, 2 views today

Speeches

MEC Nomusa Dube-Ncube Expresses Shock At Untimely Death Of Richmond Deputy Mayor

Posted on

  KZN MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs (Cogta), Nomusa Dube-Ncube, is urging the law enforcement agencies to investigate the cause of death of Richmond’s deputy mayor Thandazile Phoswa, who died from a gun-related injury on Sunday night. “We are shocked by this untimely death which comes only a few weeks after the killing […]

3,439 total views, 5 views today

Speeches

Emadlangeni Imbizo Speech by MEC Nomusa Dube-Ncube

Posted on

AMAZWI KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU KWAZULU-NATALI, UMHLONISHWA UNOMUSA DUBE-NCUBE, EMBIZWENI KUMASIPALA WASE MADLANGENI ================================================================== 31 Januwari 2017 ================================================================== Mphathi wohlelo; Amakhansela wonke; Amakhosi; Izinduna; Mphakathi waseMadlangeni  wonke; Angibonge ngokuthola lelithuba lokuba sihlanganyele kanye nani lapha namuhla kulembizo, nokungenye ngenye yezindlela esizama ngayo siwu Hulumeni wenu, ukuthi sihlale-sihale, sixhumane nani uma kukhona isinqumo esikhulu esisithathile, […]

1,127 total views, 2 views today

Speeches

Speech by MEC Dube-Ncube at the installation of Inkosi Dlamini-Fodo

Posted on

Note to editors: Remarks by the KwaZulu-Natal MEC for the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs Nomusa Dube-Ncube on the occasssion of the Installation of Inkosi Dlamini-Fodo in the uMuziwabantu Local Municipality near the town of Harding. This event was presided over by his Majesty the King Goowdill Zwelithini kaBhekuzulu.   Ngibingelela ngokukhulu ukwethaba […]

1,617 total views, 3 views today

Speeches

Speech: MEC Dube-Ncube at Dube clan Imbizo

Posted on

Note to editors: The following remarks were delivered by the MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs in KwaZulu-Natal Nomusa Dube-Ncube at an Imbizo called by government for the Dube clan in the Mhlathuze Local Municipality. This Imbizo was to give community members feedback on the restoration of uBukhosi to correct house within the Dube royal […]

1,799 total views, 2 views today